Wat is letsel schade?

Een ongeval gebeurt in een ‘split second’. Voor het herstel van het letsel geldt vaak het tegendeel. Gedurende die periode ontstaat schade. Denk aan medische kosten, kosten revalidatie, verlies verdienvermogen, kosten voor hulp in huis en tuin, verpleging en verzorging, aanpassingen in woning en vervoer, kosten rechtshulp.

Ook heeft men recht op smartengeld. Dat is de schadevergoeding voor het letsel zelf. Daarbij wordt gekeken naar de aard van het letsel, de duur van het herstel, de ondergane medische behandelingen en blijvend letsel (blijvende invaliditeit). Smartengeld kan pas definitief worden vastgesteld als men is hersteld of als duidelijk is dat geen verder herstel zal optreden (medische eindtoestand).

Aansprakelijkheid

De vraag is wie al die kosten betaalt.

Letsel kan door uiteenlopende gebeurtenissen ontstaan: in het verkeer, tijdens werk, tijdens sporten, gedurende een medische behandeling, door een fout product.

Indien de gebeurtenis door een fout van een ander is veroorzaakt en door de gebeurtenis schade ontstaat, dan is diegene aansprakelijk en dient hij/zij de schade te vergoeden. Vaak is de aansprakelijke partij hiervoor verzekerd.

Schade regeling

Een relatief groot deel van de letselschaderegelingen gebeurt buiten de rechter om. Schaderegeling kan zowel juridisch als feitelijk complex zijn. Want wat wordt nu eigenlijk allemaal als schade aangemerkt en hoe ligt het met de bewijslast?

Komen 'onzichtbare schaden' zoals gemiste carrièrestappen, gemiste opdrachten of zwarte werkzaamheden ook voor vergoeding in aanmerking?

En hoe zit het met de hulp door derden? Stel dat het herstel uitblijft, hoe zit het dan met de toekomstige schade? Kortom, allemaal vragen waar je snel antwoord op wil hebben. (van een advocaat die oog heeft voor zaken waar je zelf misschien nog niet eens aan had gedacht).

Recht op professionele hulp/ rechtsbijstand

Vaak is de aansprakelijke partij verzekerd. Je staat als slachtoffer tegenover een professionele verzekeringsmaatschappij. Je hebt daarom een reëel belang op rechtsbijstand door een professionele advocaat. De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) en kosten van de medisch adviseur zijn onderdeel van de schade en worden daarom vergoed door de verzekeraar.

Kosten

HET ADVIESGESPREK:
dat is gratis. Voor mij is het eerste gesprek belangrijk om een inschatting te kunnen maken of ik u kan helpen.

Voor u is het eerste gesprek belangrijk om te oordelen of u met mij in zee wil gaan.

‘gratis’

De kosten voor rechtsbijstand maken volgens de wet onderdeel uit van de schade. Dus als de wederpartij aansprakelijk is en hij de schade moet vergoeden dan vergoedt hij ook de kosten rechtsbijstand.


VRAGEN?
Neem contact op:
Jaelah Kluivers
06-50248655
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROCESKOSTEN

Veel letselschadezaken worden zonder tussenkomst van een rechter met de verzekeraar geregeld. De kosten rechtsbijstand worden in dat geval ‘buitengerechtelijke kosten’ genoemd en worden door de verzekeraar betaald.


Eerlijk en duidelijk. Dat is mijn motto.

Als je slachtoffer wordt van een ongeval geeft dat onzekerheid. Je wil daarom een eerlijk en duidelijk antwoord op al je vragen.

Ik heb 25 jaar ervaring in de letselschadebranche.
Ik heb aan zowel de verzekeringskant als aan de slachtofferkant gewerkt. Daardoor heb ik een goede kijk op de schaderegelingsproces. Ik verlang een eerlijke en duidelijke benadering van de verzekeringsmaatschappij. Als een verzekeringsmaatschappij traineert of eindeloos ongefundeerde discussies aangaat, kan ik dat doorbreken door een procedure te starten. Het starten van een procedure is een sterk wapen van een letselschade advocaat, een schaderegeling bureau kan dat niet.

Kenaupark 24 | 2011 MT Haarlem
023-7100022
023-7993737 | FAX
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JOS WILLEMSEN | 06-25248130 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JAELAH KLUIVERS | 06-50248655 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ANTHONY LEIGH | 06-40060471 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.