Sociaal zekerheidsrecht:

Garantie van inkomen in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Ik kan rechtshulp verlenen in bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV ter verkrijging van een WIA uitkering.

Strafrecht:

Als advocaat ben je genoodzaakt je te specialiseren. Dat neemt niet weg dat ik het ‘ambachtelijk advocatenvak’ nog heel graag uitoefen. Om die reden sta ik nog graag cliënten bij in bepaalde strafprocedures.

Slachtofferzaken:

Kennis van het strafrecht is wel zo fijn wanneer je slachtoffers bijstaat van zeden- en geweldsmisdrijven. Strafrecht en de civiele procedure tot vergoeding van schade zijn twee totaal verschillende rechtsgebieden. De wettelijke regels zoals bijvoorbeeld het bewijsrecht verschillen sterk. Een slachtoffer krijgt bovendien steeds meer inspraak in de strafprocedure. Het is daarom als advocaat handig om goed op de hoogte te zijn van de strafprocedure. Anderzijds is mijn ervaring dat strafrechters vaak niet goed op de hoogte zijn van het schadevergoedingsrecht. Een vordering in de strafprocedure vereist daarom een goede onderbouwing.