5 vragen over schorsing / non actiefstelling

Een werkgever kan een werknemer onder bepaalde omstandigheden schorsen of op non actief stellen. Meestal is dat een voorbode voor ontslag. Gedurende de schorsing kan de werkgever bijvoorbeeld onderzoeken of er een grond is voor ontslag op staande voet. Ook kan de werkgever een werknemer schorsen en tegelijk een ontslagverzoek indienen bij de rechter.

Alles over de vaststellingsovereenkomst

contract

Bij ontslag is de vaststellingsovereenkomst een begrip. Vaak krijgen werknemers deze aangeboden in een ontslagsituatie. De naam is ook wel “beëindigingsovereenkomst”, nu het gaat om het ontslag en alle zaken die daarbij geregeld moeten worden.

ONTSLAGRECHT

We treden op voor werkgevers als werknemers.

Bij voorkeur wordt een voor de cliënt bevredigende minnelijke regeling bereikt, maar onze advocaten beschikken ook over uitgebreide proceservaring.

Vaststellingsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen met “wederzijds goedvinden” uit elkaar gaan door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst geeft de werknemer de meeste kans op het verkrijgen van een WW-uitkering indien correct geformuleerd. Zieke werknemers mogen van het UWV nooit een vaststellingsovereenkomst sluiten, op straffe van het verlies van hun uitkeringsrechten.

Ontbinding door kantonrechter

Bij de kantonrechter een verzoek worden ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst; in de meeste gevallen is dat de werkgever. De kantonrechter zal dan kijken of er een goede reden is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

In de meeste gevallen zal door de werkgever een transitievergoeding moeten worden betaald. Daarnaast kan een bilijke vergoeding worden geëist door de werknemer, bijvoorbeeld als de werkgever zich slecht heeft gedragen.

Ontslag op staande voet


Bel of mail ons voor een gratis en vrijblijvende eerste afspraak.
023-7100022   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe werkt ontslag?

In Nederland is een algemeen ontslagverbod van toepassing. Ontslag of opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een uitzondering. Ontslag is op de volgende manieren wel mogelijk:

  • via een vaststellingsovereenkomst;
  • ontslagvergunning van het UWV;
  • ontbinding door de kantonrechter;
  • ontslag op staande voet;
  • de werknemer neemt zelf ontslag.

Ontslagvergunning van het UWV

Bij bedrijfseconomische ontslagen (reorganisaties) kiest de werkgever er vaak voor om het UWV te vragen om toestemming te geven de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De procedure bij het UWV kost ongeveer 6 weken. Bij het verlenen van een ontslagvergunning is een transitievergoeding verschuldigd door de werkgever.

Ontslag op staande voet

Indien er sprake is van ernstig wangedrag waardoor de werknemer niet meer te handhaven is, kan deze "op staande voet" worden ontslagen. Dit moet dan wel snel (“onverwijld”) gebeuren: het ontslag moet zo snel mogelijk worden meegedeeld, nadat de werknemer is gehoord. Als de werkgever niet snel genoeg handelt, zal het ontslag geen stand houden.

Alleen in uiterste gevallen kan ontslag op staande voet worden verleend: het moet gaan om zeer ernstige feiten die maken dat van de werkgever niet kan worden verlangd de werknemer nog in dienst te houden. De werknemer heeft in de meeste gevallen dan ook geen recht op een WW-uitkering.

Een werknemer die onterecht op staande voet is ontslagen, kan in een kort geding naast loondoorbetaling "wedertewerkstelling" vragen: als dit door de rechter wordt toegewezen, dan moet de werkgever de werknemer weer toelaten tot zijn werk. Vaak worden dergelijke zaken vanwege dit risico dan ook in aanloop naar een dergelijk kort geding alsnog geschikt, waardoor de werknemer via een vaststellingsovereenkomst recht op een WW-uitkering krijgt.

Reorganisaties

Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden komt relatief veel voor. Hier lees je er alles over.

Kenaupark 24 | 2011 MT Haarlem
023-7100022
023-7993737 | FAX
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
JOS WILLEMSEN | 06-25248130 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
JAELAH KLUIVERS | 06-50248655 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ANTHONY LEIGH | 06-40060471 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.