Bel/mail ons
023-7100022
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OPROEPKRACHTEN EN DE WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden: de tweede ingrijpende wijziging van arbeidsrechtelijke wetgeving in de afgelopen jaren. De WAB voegt onder andere een nieuwe ontslaggrond toe (de zogeheten cumulatiegrond) en onder de WAB is de transitievergoeding verschuldigd bij ontslag vanaf de eerste dag van het dienstverband, in plaats van na een dienstverband van twee jaar.

Melding münchhausen by proxy vergt second opinion - Gevolgen van een onterechte beschuldiging zijn verstrekkend

prof. dr. Pieter Sauer emeritus kinderarts, Groningen, mr. Jos Willemsen advocaat, WK Advocaten, Haarlem

Dit artikel is gepubliceerd in Medisch contact 15 | 12 april 2018.

Het ziektebeeld münchhausen by proxy is lastig vast te stellen. En melding ervan heeft grote gevolgen voor kind en gezin, tot uithuisplaatsing toe. Voormalig kinderarts Pieter Sauer pleit dan ook voor onderzoek door een tweede deskundige arts bij een vermoeden van MbP.

Münchausen by Proxy (MBP) in het kinderbeschermingsrecht: een omstreden label met uitdagingen voor waarheidsvinding

mr. J. T. Willemsen

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk, nummer 2, oktober 2014 (SDU Uitgevers).

Münchausen by Proxy wordt regelmatig als grond voor kinderbeschermingsmaatregelen gebruikt. Het betreft echter een omstreden (medisch) label, waarbij discussie bestaat over de toepassing van enerzijds kindergeneeskundige en anderzijds psychiatrische feiten. De jeugdrechtspraktijk laat problemen zien met de waarheidsvinding in dit soort zaken. Aan bewijs met betrekking tot MBP moeten hoge eisen worden gesteld en waar mogelijk moeten deskundigen worden ingeschakeld.

Finale kwijting? Let op het geheimhoudingsbeding en concurrentiebeding

7 februari 2019 - WK Advocaten

Voor werkgevers is het erg belangrijk om zaken als een concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding goed vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Maar zelfs als dat goed is gebeurd, is het zaak op te blijven letten als er ontslag volgt. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Midden- Nederland.

Doktersassistente wordt erfgenaam terminale patiënt: ontslag zonder vergoeding

31 januari 2019 - WK Advocaten

De wet biedt de mogelijkheid tot het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wanneer hiervoor een redelijke grond bestaat en wanneer herplaatsing in een andere passende functie binnen een redelijke termijn niet meer mogelijk is of niet in de rede ligt.

Herplaatsingsverplichting werkgever bij ontslag is geen resultaatverplichting

29 januari 2019 - WK Advocaten

Art. 7:669 lid 1 BW regelt aan het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. In dat geval geldt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan beëindigen wanneer daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. De werkgever moet voor de herplaatsing ook gebruik maken van scholing.

Geen transitievergoeding bij pensioenontslag

3 mei 2018 - Anthony Leigh

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft iedereen die rechtsgeldig wordt ontslagen in principe recht op de transitievergoeding. Op deze regel bestaan diverse uitzonderingen. In ons eerdere blog over de transitievergoeding werd al ingegaan op de verschillende uitzonderingen die de wet kent. Een van deze uitzonderingen stond ter discussie in een arrest van de Hoge Raad van 20 april 2018, omdat er mogelijk sprake was van discriminatie. De Hoge Raad vond van niet. Is dat nog wel van deze tijd?

De transitievergoeding

16 november 2017 - Jos Willemsen en Marko Jovović

Een veelvoorkomende rechtsfiguur in het nieuwe ontslagrecht is de transitievergoeding. Met de Wet werk en zekerheid (“Wwz”) heeft de wetgever immers een algemeen stelsel van wettelijke ontslagvergoedingen geïntroduceerd waarop iedere werknemer in principe recht heeft. Omdat over de transitievergoeding behoorlijk wat wordt geprocedeerd en geschreven willen wij u graag een korte inleiding tot het onderwerp geven.

Verplichte herplaatsing bij ontslag

2 november 2017 - Jos Willemsen en Marko Jovović

Wij hebben al meermaals in onze blog aangekondigd dat wij de herplaatsingsplicht nader zouden bespreken. In deze blog gaan we iets dieper in op deze verplichting die de wetgever stelt aan iedere opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslag wegens disfunctioneren

30 oktober 2017 - Jos Willemsen en Marko Jovović

In onze blog van 16 oktober hebben wij een introductie tot het duale ontslagrecht gegeven. Daarbij gaven wij aan dat wij de verschillende ontslaggronden uitgebreider zouden bespreken. Deze week geven wij een introductie tot het ontslag wegens ongeschiktheid van de werknemer, dat ook wel kort wordt aangeduid als ontslag wegens disfunctioneren.

Kenaupark 24 | 2011 MT Haarlem
023-7100022
023-7993737 | FAX
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
JOS WILLEMSEN | 06-25248130 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
JAELAH KLUIVERS | 06-50248655 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ANTHONY LEIGH | 06-40060471 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.