Bel/mail ons
023-7100022
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

| Aimee Palmaers | BLOG

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand is ontslagen op staande voet of als iemand zelf ontslag heeft genomen. U bent ook verwijtbaar werkloos als de werkgever u een aanbod heeft gedaan om uw arbeidsovereenkomst te verlengen, en u dit aanbod heeft geweigerd. ZZP’ers en freelancers van wie de belangrijkste (of enige) opdrachtgever wegvalt kunnen geen aanspraak maken op een WW-uitkering, tenzij mogelijk sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst. Daarvan kan ook sprake zijn als partijen dat niet zo hebben afgesproken. Het is verstandig om hierover advies in te winnen. Ook bestuurders van een vennootschap wordt soms een WW-uitkering geweigerd, terwijl zij daar wel aanspraak op kunnen maken als sprake is van een gezagsverhouding.

Hoe lang duurt mijn WW-uitkering?

De WW-uitkering wordt allereerst gebaseerd op het dienstverband over de laatste 36 weken voordat u werkloos werd. Als u in die laatste 36 weken meer dan 26 weken hebt gewerkt, dan verstrekt het UWV een WW-uitkering voor 3 maanden. Deze toets noemt het UWV de wekeneis. Na 3 maanden kijkt het UWV of voldaan is aan de jareneis: over de laatste 5 kalenderjaren moet u 4 jaar werkzaam zijn geweest om verlenging van de WW-uitkering te kunnen krijgen. Een jaar telt mee als er voor meer dan 208 uur aan loon in een jaar is ontvangen. Uw totale WW-uitkering is net zo lang als uw arbeidsverleden in jaren. Als u dus bijvoorbeeld 10 jaar hebt gewerkt, dan heeft u na de eerste periode van 3 maanden nog recht op 7 maanden WW-uitkering. De maximale duur van een WW-uitkering is in beginsel 24 maanden, maar in uw cao kan een afwijkende maximumduur worden bepaald.

Vanaf wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Als u werkloos wordt nadat uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, heeft u direct aansluitend op uw dienstverband recht op een WW-uitkering. Er geldt dan namelijk geen opzegtermijn voor de arbeidsovereenkomst. Als uw werkgever te laat heeft aangegeven dat uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd (minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk), kunt u een vergoeding vragen daarvoor aan uw werkgever. Dit heeft geen invloed op het moment van ingaan van uw WW-uitkering.

Als u een vaststellingsovereenkomst sluit met uw (ex-)werkgever, dan is het belangrijk om in verband met een eventuele WW-aanvraag rekening te houden met de opzegtermijn <LINK!> die op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Pas na die opzegtermijn kunt u aanspraak maken op een WW-uitkering, ook als u met uw werkgever heeft afgesproken om af te zien van het naleven van de opzegtermijn. Dit noemt het UWV ook wel de fictieve opzegtermijn.

Hoe hoog is mijn WW-uitkering?

Om de hoogte van de WW-uitkering te bepalen, berekent het UWV eerst het dagloon. Dat dagloon is het loon waarover u belasting heeft betaald (het sv-loon), dus exclusief pensioenpremie en onkostenvergoedingen, gedeeld door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin aan u loon is betaald. De laatste maand van het dienstverband wordt niet meegeteld voor het vaststellen van het dagloon. Let op: het maximale dagloon voor het UWV is EUR 219,28. Zelfs als het dagloon aan de hand van uw voormalige inkomen hoger uit zou vallen, wordt het dagloon dus beperkt tot EUR 219,28. Het dagloon wordt vervolgens vermenigvuldigd met 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen per maand). Dat bedrag vormt het WW-maandloon.

Tijdens de eerste twee maanden van uw WW-uitkering ontvangt u 75% van het WW-maandloon, daarna ontvangt u 70% van het WW-maandloon.

Als u na berekening een bedrag zou ontvangen dat lager uitvalt dan het sociaal minimum, dan kunt u het UWV verzoeken om het bedrag aan te vullen tot het sociaal minimum. Het UWV is daartoe verplicht op basis van de wet. U moet wel zelf om de toeslag vragen. Het UWV stuurt hiervoor een formulier naar u toe.

Mag ik werken tijdens mijn WW-uitkering?

U kunt tijdens uw WW-uitkering werken met behoud van uw uitkering, zolang u niet meer gaat verdienen dan 87,5% van het WW-maandloon. Als dat wel zo is, stopt de uitkering. In deeltijd werken naast de WW is wel aantrekkelijk, omdat het WW-maandloon in dat geval wordt berekend over het verschil tussen het oude salaris en het nieuwe salaris. In veel gevallen zal het daardoor in financieel opzicht positief uitvallen om te werken met behoud van een deel WW.

Van belang is wel dat alle inkomsten op tijd (binnen één week) aan het UWV worden doorgegeven. Gebeurt dat niet, dan loopt u het risico een maatregel (inhouding van een gedeelte van de uitkering) opgelegd te krijgen. Als u bovendien door uw inkomsten uit werk WW heeft ontvangen, terwijl u daar eigenlijk geen recht op had, dan kan het UWV het te veel uitbetaalde bedrag terugvorderen.

Alle werkzaamheden die u verricht, ook bijvoorbeeld eenmalige werkzaamheden via een uitzendbureau, moet u melden bij het UWV. Daarbij moet u er ook rekening mee houden dat u een inspanningsverplichting heeft om betaald werk te verwerven. Het UWV kan daarom ook maatregelen aan u opleggen als u vrijwillig werkzaamheden heeft verricht waarvoor u mogelijk een vergoeding had kunnen bedingen. Om vast te stellen of hiervan sprake is hanteert het UWV een objectieve maatstraf: als de werkzaamheden economische waarde vertegenwoordigen, kan het UWV maatregelen opleggen.

Vanwege de inspanningsverplichting om betaald werk te verwerven bent u ook verplicht om te solliciteren.

Mag ik vanuit mijn WW-uitkering beginnen als (zelfstandig) ondernemer?

Dit is toegestaan en het UWV heeft hiervoor zelfs een speciaal regime voor opgetuigd. Om te morgen starten met een eigen onderneming vanuit de WW heeft u toestemming nodig van het UWV. Tijdens de aanloopfase kunt u vragen om een onderzoeksperiode van maximaal 6 weken. Dit moet u voorafgaand aan de onderzoeksperiode doen. Die tijd kunt u benutten om te bekijken of uw plan om een eigen onderneming te starten levensvatbaar is. Tijdens deze periode hoeft u niet te solliciteren en houdt u recht op uw volledige WW-uitkering.

Als u daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer start, kunt u gebruik maken van een startperiode waarin u gedeeltelijk recht houdt op een WW-uitkering. U moet daarvoor wel een online training van het UWV hebben gevolgd en het UWV moet de kans groot achten dat uw onderneming voldoende geld zal opleveren om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De startperiode duurt 26 weken. Van uw WW-uitkering wordt 29% ingehouden. Uw inkomsten uit uw onderneming worden niet met de WW-uitkering verrekend.

Als u geen gebruik maakt van de startperiode, maar wel aanspraak wil blijven maken op een WW-uitkering tijdens de startfase van uw onderneming, verrekent het UWV niet het daadwerkelijke inkomen, maar een fictief inkomen maandelijks met de WW-uitkering. Uw dagloon wordt daarvoor omgezet in een uurloon en vermenigvuldigd met het aantal uren dat u aan uw eigen onderneming besteedt per maand. Dat levert een fictief bruto-inkomen op. 70% van het fictieve bruto-inkomen wordt vervolgens met uw WW-uitkering verrekend. Een belangrijk verschil met gebruik maken van de startperiode is dat u in deze situatie wel verplicht bent om te blijven solliciteren voor het overgebleven aantal uren.

Als u fulltime met uw eigen onderneming aan de slag gaat, dan eindigt uw WW-uitkering, omdat uw fictieve inkomen meer dan 87,5% van het WW-maandloon gaat bedragen.

Als u een toeslag ontvangt tot het sociaal minimum, kan het zijn dat u na herberekening door de Belastingdienst de toeslag moet terugbetalen. U ontvangt de toeslag van het UWV als voorschot, en na berekening van uw inkomsten als ondernemer kan het zijn dat u meer heeft verdiend dan het sociaal minimum. U heeft dan met terugwerkende kracht geen recht meer op de toeslag.

Kenaupark 24 | 2011 MT Haarlem
023-7100022
023-7993737 | FAX
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
JOS WILLEMSEN | 06-25248130 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
JAELAH KLUIVERS | 06-50248655 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ANTHONY LEIGH | 06-40060471 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.